SpørgsmålSvar
Hvorfor kaldes dette anderledes ledertræning?Fordi vi anvender simulatorer. SIMLE adskiller sig ved at der sikres en høj overføring. Den systematiske anvendelse af debriefing er udviklet til dette formål.
Hvorfor giver SIMLE en højere overføringsværdi?Iflg. Lim & Morris, 2006, side 85 er overføringsværdien fra kurser til praksis typisk omkring 10 %. Ved brug af simulatorer, systematisk debriefing, opfølgning og validering af resultater kan overføringsværdien øges betragteligt.
Hvorfor i en simulator?Den udbredte anvendelse af praktiske foranstaltninger uden- eller indendørs (teambuildingaktiviteter) lider ofte under problemer med overføring af erfaringer til daglig praksis.
Hvad er det unikke ved SIMLE?Integreret brug af simulatorer til understøttelse af effektive læringsprocesser i lederudvikling.
Hvad er det konkret der sker i SIMLE?SIMLE tilpasses kundens behov og tilbydes som længere eller kortere forløb. Et kort forløb omfatter tre grundelementer (tre faser:
Fase 1: Forberedelser inkl. et møde/interviews, problemformulering, målsætning og tilrettelæggelse af øvelser i fase 2.
Fase 2: Udvikling og resultater. Kort intro til relevante dele af Human Factors-området, simulatorøvelser, debriefinger, analyse, identifikation af udviklingsmuligheder, aftaler om indsatser.
Fase 3: Implementering. Efter en periode (f.eks. en måned efter fase 2) samles gruppen til en workshop af én dags varighed. Her er fokus på validering af tiltag og næste skridt.
Hvad foregår der i simulatoren?Efter en introduktion planlægger gruppen rejsen. De fordeler de forskellige opgaver i mellem sig og går i gang med sejladsen. Manuskriptet indeholder forskellige hændelser, som udfordrer deltagerne i forhold til de aftalte træningstemaer. Al adfærd optages på video.
Hvad sker der under debriefingen?Først beretter gruppen om egen opfattelse af rejsen. Dernæst konfronteres gruppen med kendsgerningerne bl.a. via Replay-systemet og videooptagelser.
Hvilke trænings- og udviklingstemaer kan man bruge SIMLE til?– Fælles situationsopfattelse
– Effektive beslutningsprocesser
– Værdier i praksis
– Samarbejde og kommunikation
– Minimering af effekten af menneskelige fejl
– Konstruktiv feedback
– Self-appraisal i chefgruppen
– Optimering af strategidrøftelser
– Indkøring af ny chefgruppe
Hvad er læringspointerne?– Etablere fælles situationsopfattelse
– Klarere mål
– Klarere kommunikation
– Mindre effekt af fejl, selvom de er uundgåelige
– Gøre det rigtige første gang
– Bedre samarbejde
– Få handlingsmønstre eksponeret og bearbejdet
Hvad er vores baggrund for at kunne udbyde dette kursus?Mere end 15 års arbejde med ledelsesudvikling, simulatorer og Human Factors-området. Mange års ledelseserfaring.
Kræves der specielle kundskaber for at deltage?Nej
Koster det ekstra at få skræddersyet kurset til vores virksomhed?Ja og nej. I prisen vil der som udgangspunkt altid være afsat tid til en indledende del. Her undersøger vi sammen, hvilke problemstillinger der skal være i særlig fokus.
Vil der være mulighed for en follow-up session hos os?Ja, og det vil vi anbefale.
Hvordan sætter I jer ind i vores særlige problemstillinger og behov, inden kurset afholdes?Vi interviewer ledelsen og de grupper, der er involveret, samt læser evt. rapporter eller andet relevant materiale, som omhandler de elementer, der er i spil.
Er det kun grupper med specifikke problemstillinger, der vil få noget ud af SIMLE?Nej, men SIMLE er baseret på at adressere specifikke problemstillinger og er versioneret til private og offentlige virksomheder samt organisationer.
Hvor mange kan deltage? Max? Min? Optimalt?Max 5 personer per simulator (Kaptajn, radar operatør/anti-kollision, navigatør, radiooperatør, udkig). Ideelt set bør der ikke være mere end 3-4 personer per simulator, for at man kan overskue den enkelte deltagers rolle og handlinger. Der kan i øvrigt arbejdes med flere hold per øvelse. I de tilfælde arbejdes der med overlevering.
Er der mulighed for indkvartering?Ja, i gæstehus eller på hotel nær ved.
Kan kurset afholdes på engelsk?Ja
Kan kurset afholdes i en weekend? Eller efter arbejdstid?Ja
Hvor hurtigt kan I afholde kurset?Afhænger af ledige slots i simulatorerne.